Tin tức


Covid 19 hoành hành kinh doanh gì để đảm bảo bền vững?

Covid 19 đã đến ngưỡng mất kiểm soát của cả toàn cầu, thiệt hại không thể kể xiết về Người, tiền của, tinh thần, vật chất và cả những nỗi đe dọa nghiêm trọng đến nền kinh tế thế giới. Đặc biệt đối với những Doanh nghiệp chịu ảnh hưởng trực tiếp từ Covid 19.

Bài viết cùng danh mục